Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Spółka o nazwie SAIC Motor Central and Eastern Europe Kft., 01 09 403870, z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, 1134 Budapest, ulica Váci út 33, numer dla celów podatkowych: 32037436-2-41 (zwana dalej „Spółką”) będąca administratorem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.mgmotor.pl oświadcza, że jej podstawową troską jest skuteczna ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych klientów i partnerów. W tym kontekście Spółka zobowiązuje się do poszanowania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami i postanowieniami obowiązującego prawodawstwa krajowego i unijnego.

Ponadto Spółka zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz do spełniania wymogów bezpieczeństwa określonych przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych i przepisy z nimi związane, aby zapobiec utracie danych, ich nielegalnemu lub nieuczciwemu wykorzystaniu, a także dostępowi do nich bez autoryzacji.

 

Dane osobowe, które nam przekazujesz, będą przetwarzane w następujących celach:

a) świadczenia żądanej usługi zgodnie z warunkami umowy pomiędzy naszą Spółką a Tobą,

b) przesyłania informacji o programach informacyjnych, promocyjnych i preferencyjnych,

c) organizowania promocji lub konkursów oferowanych od czasu do czasu przez naszą Spółkę,

d) przeprowadzania badań rynku i zadowolenia klientów w celu ciągłego doskonalenia dostarczanych produktów i usług,

e) analizowania danych za pomocą procedur statystycznych w celu tworzenia i dostarczania spersonalizowanych ofert.

Spółka będzie gromadzić, przechowywać i przetwarzać wyłącznie te dane osobowe, które są absolutnie niezbędne do osiągnięcia powyższych celów przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych będzie zarówno zautomatyzowane, jak i niezautomatyzowane z fizycznym przechowywaniem plików.

Jakie Twoje dane osobowe gromadzimy?

- Dane kontaktowe

Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres e-mail naszych klientów są zbierane, gdy wyrażają oni zainteresowanie naszymi usługami lub zarejestrują się w celu otrzymywania naszego newslettera, lub uczestniczą w naszych konkursach i promocjach. Dane to także informacje, które nam przekazujesz, na temat swoich preferencji, w tym rodzaju pojazdów, którymi jesteś zainteresowany. Obserwujemy, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej oraz czy otwierasz lub przekazujesz naszą komunikację, w tym informacje gromadzone za pomocą plików cookies (szczegóły na temat stosowania plików cookie można znaleźć w Polityce plików cookie). Informacje dotyczące zakupów, w tym takie jak: preferowany sprzedawca, identyfikator klienta i numer umowy, usługi wsparcia i naprawy, w tym reklamacje i roszczenia. Informacje, takie jak poziom zadowolenia klientów, otrzymane wyceny, dane dotyczące zakupu pojazdu, w tym modelu, konfiguracji, daty zakupu, daty rejestracji, numeru tablicy rejestracyjnej, daty zamówienia, daty dostawy, właściciela pojazdu, ceny zakupu, informacje o gwarancji, szczegóły zakupu części, akcesoriów, dane zbierane podczas wizyt w sklepie dealera, wyniki kampanii, udział w wydarzeniach (lokalizacja, firma), historia reklamacji, historia napraw.

- Dane dotyczące konfiguracji pojazdu

Informacje o funkcjach pojazdu i bieżących ustawieniach [identyfikowanych na podstawie numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN)]. W przypadku sprzedaży pojazdów osobom o specjalnych potrzebach zbieramy dane, które dotyczą stanu zdrowia. Informacje takie są szczególnie przez nas chronione i nikomu ich nie udostępniamy. Dane naszych klientów niezbędne do fakturowania naszych usług, takie jak np. adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP. 

Jak gromadzimy Twoje dane osobowe?

- Kiedy kontaktujesz się z nami bezpośrednio, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub

telefonicznie, w celu uzyskania informacji o naszych produktach lub usługach. 

- Przy zakupie naszego produktu lub usługi.

- Jeśli odpowiadasz na nasze promocje/reklamy lub uczestniczysz w nich.

- Podajesz Twoje dane online na naszej stronie internetowej.

- Jeżeli Twoje dane osobowe zostały nam przesłane zgodnie z prawem przez naszych oficjalnych dystrybutorów (autoryzowanych dealerów MG)/ serwisantów z innych spółek Grupy lub przez partnerów handlowych. Lista spółek wchodzących w skład Grupy oraz lista partnerów znajduje się w załączniku do tej Polityki.

 

Konsekwencje braku zgody na podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak nie podanie danych osobowych przez Ciebie, może uniemożliwić nam realizację usługi, która Ciebie interesuje. Niepodanie innych, nieobowiązkowych danych osobowych, nie może w żaden sposób wpłynąć na świadczenie przez nas usług. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby fizyczne i/lub prawne mające siedzibę na terenie Unii Europejskiej i/lub poza nią, które działają w imieniu i na rzecz naszej firmy na podstawie określonych zobowiązań umownych.

Przekazanie danych osobowych będzie miało miejsce wyłącznie w kontekście wywiązania się z obowiązków prawnych, w kontekście wykonania polecenia organów władzy publicznej oraz w kontekście dochodzenia przez naszą Spółkę przysługujących jej praw przed organami sądowymi.

Przekazanie danych osobowych

W ramach swoich zobowiązań umownych, nasza Spółka może przekazywać i udostępniać dane osobowe do krajów spoza Unii Europejskiej, w tym także  w celu przechowywania ich w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające na zlecenie naszej Spółki. Zarządzanie bazami danych i przetwarzanie danych osobowych będzie zawsze odbywać się w ramach określonych celów przetwarzania i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

Administrator i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administratorem danych jest SAIC Motor Central and Eastern Europe Kft., 01 09 403870, z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, 1134 Budapest, ulica Váci út 33, numer dla celów podatkowych: 32037436-2-41  .

Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Asmus Eggert, dane kontaktowe: dpo@mgmotor.eu 

Dane osobowe przekazane przez Ciebie do wskazanych powyżej celów przetwarzania, będą przechowywane przez naszą Spółkę przez okres uznawany za absolutnie niezbędny do realizacji tych celów i zgodnie z przepisami prawa. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi umownej nasza Spółka może przechowywać takie dane przez dłuższy okres, niezbędny do ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszej Spółki w związku z potencjalną odpowiedzialnością związaną ze świadczeniem usługi oraz dla celów księgowych i podatkowych.

 

Prawa Podmiotu Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie),przysługuje Ci:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, co oznacza prawo do otrzymania informacji od naszej Spółki o przetwarzaniu Twoich danych i uzyskania dostępu do nich (art. 15 rozporządzenia 679/2016).

- prawo do sprostowania i usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), co oznacza prawo do sprostowania wszelkich nieprawidłowych informacji na Twój temat oraz prawo do usunięcia Twoich danych, jeżeli istnieje prawnie uzasadniony interes takiego usunięcia (art. 16-17 rozporządzenia 679/2016 ).

- prawo do ograniczenia przetwarzania, co  oznacza prawo do żądania zawieszenia przetwarzania, gdy masz w tym prawnie uzasadniony interes (art. 18 rozporządzenia 679/2016).

- prawo do przenoszenia danych, co oznacza Twoje prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także prawo do żądania przesłania tych danych innym administratorom danych (art. 20 rozporządzenia 679/2016).

- prawo do sprzeciwu, co  oznacza prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, gdy istnieje prawnie uzasadniony interes zgodnie z warunkami i postanowieniami art. 21 rozporządzenia 679/2016, w tym prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych oraz do ich przetwarzania w celach marketingowych.

- prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo zmieniana. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Data wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności jest podana na początku tekstu. Prosimy o okresowe sprawdzanie ewentualnych zmian, zwłaszcza przed podaniem nowych danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem a my dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

 

 

Polityka plików cookies:

Polityka zarządzania plikami cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. W poniższych sekcjach dowiesz się, czym są pliki cookie, w jaki sposób są wykorzystywane w naszym serwisie działającym pod adresem: www.mgmotor.pl  (dalej: Serwis) oraz w jaki sposób możesz nimi zarządzać lub je usunąć, jeśli chcesz.

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki, które Twoja przeglądarka zapisuje na Twoim komputerze, tablecie, telefonie komórkowym i ogólnie na urządzeniu, za pomocą którego przeglądasz naszą stronę internetową.

Pliki cookie mogą „zapamiętywać” Twoje osobiste wybory i preferencje (np. język, rozmiar czcionki, inne preferencje wyświetlania, haseł), co ułatwia Ci poruszanie się po naszym Serwisie . Informacje gromadzone za pomocą plików cookies nie są dostępne dla osób trzecich.

W żadnym wypadku nie możemy ustalić Twojej tożsamości osobistej na podstawie plików cookies. Pliki cookies są zapisywane wyłącznie na Twoim urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie komórkowym), a nasza Spółka za pośrednictwem naszej strony internetowej (Serwisu) nie gromadzi żadnego pliku ani bazy danych z innymi Twoimi danymi osobowymi.

 

Pliki cookies, jakie wykorzystujemy

- Anonimowe pliki cookies do analizy mobilności i przeglądania

Anonimowe pliki cookie do analizy ruchu przechowują informacje dotyczące ruchu w witrynie, zwykłego czasu trwania nawigacji na niej, sposobu, w jaki odwiedzający tam trafili, i jakich wyborów dokonywali podczas przeglądania.

Informacje zebrane w tym procesie pomagają nam analizować profil naszych gości, sprawdzać, czy nasza strona internetowa (Serwis) zaspokaja ich potrzeby, i wprowadzać ewentualne ulepszenia.

Anonimowe pliki cookies do analizy ruchu nie zbierają ani nie przechowują Twoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko lub adres, i dlatego nie mogą Cię zidentyfikować jako osoby.

- Pliki cookies do zarządzania profilami

Pliki cookies służące do zarządzania profilami służą do zapisywania informacji wprowadzanych podczas logowania do aplikacji MG iSMART, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wprowadzać przy każdym logowaniu do aplikacji.

- Pliki cookies wykorzystywane podczas wypełniania ankiet elektronicznych

Aby ulepszyć funkcje naszej witryny internetowej, często prosimy osoby odwiedzające Serwis  o wyrażenie  opinii poprzez wypełnienie kwestionariusza online. Stosowanie plików cookies w tym przypadku gwarantuje, że zaproszenie do wypełnienia elektronicznej ankiety nie zostanie wysłane po raz drugi do osoby odwiedzającej, która brała już udział w danym procesie.

- Pliki cookies stron trzecich

Większość naszych reklam, które pojawiają się na innych stronach internetowych, jest umieszczana tam przez osoby trzecie. Informacje zebrane za pośrednictwem anonimowych plików cookies do analizy tych reklam nie są przez nas przetwarzane. Na naszej witrynie, korzystamy z poniższych rozwiązań stron trzecich, tj.: Google Analytics.

Strona internetowa Spółki korzysta z narzędzia Google Analytics „Funkcje remarketingowe i reklamowe”, za pośrednictwem którego nasza Spółka gromadzi informacje. Informacje te pomagają naszej Spółce optymalizować witrynę internetową w oparciu na preferencjach odwiedzających ją osób. Zebrane informacje są przesyłane i przechowywane na serwerze należącym do Google w USA. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google, kliknij poniższy link https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, a w szczególności w link https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane były gromadzone przez Google Analytics, możesz pobrać i zainstalować w swojej przeglądarce program Google Analytics Opt Out, klikając poniższy link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Korzystanie z Serwisu może również generować pliki cookies z serwisu You Tube, wskazujemy jednak, że te pliki cookies nie są powiązane z naszym Serwisem. 

Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze lub innym przenośnym urządzeniu elektronicznym, możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Proces zmiany ustawień dotyczących plików cookies różni się w zależności od przeglądarki, z której korzystasz.

Aby zapewnić jak najlepszą nawigację na naszej stronie internetowej, zalecamy nieblokowanie przechowywania plików cookie.

W przypadku zmiany ustawień komputera lub przenośnego urządzenia elektronicznego w taki sposób, że będzie odrzucał pliki cookies wysyłane przez nasz serwis, oświadczamy, że nie gwarantujemy pełnej funkcjonalności Serwisu.

 

Akceptacja instalacji plików cookies

Osoba odwiedzająca Serwis przy pierwszym wejściu na stronę jest pytana czy akceptuje stosowanie plików cookies  i czy rozumie, że stosowanie plików cookies jest niezbędne do sprawnego działania Serwisu – zapytanie ma formę odpowiedniego baneru umieszczonego na dole strony. Odwiedzający Serwis ma możliwość wyrażenia zgód na stosowanie plików cookies poza plikami technicznymi niezbędnymi do działania Serwisu albo całkowitego odrzucenia stosowania plików cookies oraz zarządzania i decydowania, które pliki cookies stron trzecich powinny być odrzucane.

Jeżeli osoba odwiedzająca Serwis nie skorzysta z możliwości zaakceptowania plików cookies lub zarządzania nimi, bądź odrzucenia ich stosowania, może zaprzestać przeglądania Serwisu lub wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Niezainstalowanie plików cookies może mieć znaczący wpływ zarówno na funkcjonalność strony internetowej, jak i na możliwość otrzymywania informacji lub usług od naszej firmy.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach plików cookies w różnych przeglądarkach, kliknij opcję „Pomoc” w swojej przeglądarce lub zapoznaj się z informacjami dotyczącymi konkretnego programu.

  1. Internet Explorer, Microsoft Edge 

  2. Google Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

Gromadzenie wszystkich danych, które są indywidualnie przesyłane przez użytkowników lub gromadzone podczas nawigacji – przeglądania i korzystania Serwisu przez użytkowników, odbywa się zgodnie z przepisami prawa krajowego i UE w zakresie ochrony danych osobowych, prywatności i poufności informacji..

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i poprawek w niniejszej polityce. Prosimy o okresowe odwiedzanie tej strony w celu sprawdzenia ewentualnych zmian w polityce dotyczącej plików cookie lub uzyskania dodatkowych informacji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, zajrzyj tutaj www.allaboutcookies.org